Bekijk deze video met geluid

Hartmassage feedback voor iedere hulpverlener!

SimCPR®Pro (leverbaar Q1 2022) is een nieuw reanimatie hulpmiddel om de hartmassage te optimaliseren.  
De groene LED geeft exact aan wanneer diepte en tempo juist zijn.

 

Hoe werkt SimCPR® Pro?

SimCPR®Pro (leverbaar Q1 2022) ondersteunt hulpverleners om effectief te reanimeren volgens de geldende reanimatie richtlijnen. 

De slimme SimCPR®-versnellingsmeter berekent nauwkeurig de compressie/decompressie van hartmassage. 

Zolang de compressie-decompressie minder dan 5 cm is, blijft het rode LED-lampje knipperen.

De rode LED betekent dus dat de hartmassage niet diep genoeg is en/of dat de borstkast niet volledig terug komt door leunen. 

Zodra de compressie-decompressie minimaal 5 cm is, gaat het groene LED-lampje knipperen.

Wanneer diepte en tempo beide juist zijn (> 5cm en 100-120/min), gaat de groene LED continu branden.

Deze vorm van feedback om je pols verbetert de kwaliteit van reanimatie significant, zelfs door professionele hulpverleners (Resuscitation 2019).

Hoe werkt SimCPR® Pro?

SimCPR®Pro Trainer

Met de SimCPR®Pro Trainer en gratis App kunnen cursisten zeer nauwkeurige feedback ontvangen om hun hartmassage vaardigheden te verbeteren.

In combinatie met de gratis SimCPR®Trainer app wordt audiovisuele feedback toegevoegd zodat cursisten hun vaardigheden kunnen oefenen.

Via geselecteerde SimCPR®-opleiders kunnen cursisten SimCPR-feedback trainen en een SimCPR®Pro aanschaffen.

SimCPR®Pro Trainer

De uitvinders

Drs. Harry Palsma, arts

Drs. Harry Palsma, arts

Harry Palsma studeerde geneeskunde en heeft meer dan 25 jaar expertise op het gebied van reanimatie door eerste hulpverleners. 

Hij trainde duizenden cursisten, schreef diverse cursusboeken en ontwikkelde SimCPR-feedback met als doel de overleving van een hartstilstand te optimaliseren.

Dr. Erik Damen

Dr. Erik Damen

Erik Damen promoveerde in de natuurkunde en heeft 25 jaar expertise met versnellingsmeters.

Na zijn werk bij Philips, ontwikkelde hij als ondernemer diverse toepassingen voor versnellingsmeters. Samen met arts Palsma ontwikkelde hij de SimCPR-technologie.