FAQ

De SimCPR® Pro is een medisch hulpmiddel (Klasse 1) dat is goedgekeurd voor het gebruik bij reanimaties in de praktijk. 

De SimCPR® Pro Trainer is geen medisch hulpmiddel en wordt gebruikt tijdens reanimatie cursussen. De werking van hartmassage- feedback is precies hetzelfde als bij de Pro.

Cursisten kunnen op deze manier het gebruik van de SimCPR® Pro trainen om het toe te kunnen passen in de praktijk.

De SimCPR® Pro Trainer kan ook worden gekoppeld met de gratis beschikbare SimCPR® Trainer App. Hiermee kunnen cursisten naast feedback ook hun vaardigheden testen en scores behalen.

Iedere hulpverlener die is getraind in reanimeren en het gebruik van het dit hulpmiddel mag SimCPR® Pro gebruiken tijdens een reanimatie.  

SimCPR® Pro wordt gebruikt als een hulpmiddel om hartmassage toe te passen bij patiënten ouder dan 8 jaar oud die worden verdacht van een hartstilstand. 

De hulpverlener kan naar eigen voorkeur de SimCPR® Pro om de linker- of rechterpols gebruiken. Gebruik bij voorkeur de pols van de hand welke contact maakt met de borstkas van de patiënt. 

Van belang is dat tijdens de hartmassage de twee LED-lampjes duidelijk zichtbaar zijn.

 

Wanneer de LED-lampje niet goed genoeg zichtbaar zijn vanwege fel omgevingslicht dan kan de band ook handpalm worden gedaan. De SimCPR® Pro ligt dan op de handrug van de bovenliggende hand waarbij de hulpverlener recht in de LED-lampjes kijkt.

 

Zorg ervoor dat de band voldoende strak zit zonder speling zodat het apparaat de bewegingen van de pols exact kan volgen. 

Het hulpmiddel wordt gedragen als polsband door de hulpverlener en registreert via een ingebouwde versnellingsmeter de hartmassage bewegingen. Een algoritme berekent zeer nauwkeurig de afgelegde afstand van de pols.

Wanneer de afgelegde afstand (verschil tussen onder en bovengrens van de beweging) minimaal 5 cm is, dan gaat de groene LED knipperen.

 

Via een rood en groen LED-lampje krijgt de hulpverlener directe feedback over de  kwaliteit van de toegepaste hartmassage.

De frequentie van het knipperen van het rode of groene LED-lampje geeft een juist tempo aan van hartmassage (110/min).

De rood knipperende LED betekent dat de hartmassage onvoldoende diep is of dat de borstkas onvoldoende omhoog komt.

De groen knipperende LED betekent dat de hartmassage dieper is dan 5 cm/2 inches. Wanneer ook het tempo tussen de 100-120 per minuut is gaat de groene LED continu branden.

Deze eenvoudige vorm van feedback vergroot het aantal effectieve borstcompressies (Resuscitation 2019).

Niet direct, maar wel indirect. 

Voorbeeld:

Wanneer de hulpverlener de borstkas 5,5 cm indrukt en 1 cm blijft leunen, meet het hulpmiddel 4,5 cm afgelegde afstand. De rode LED blijft in dit geval knipperen.

Voordat de hulpverlener harder gaat drukken moet hij/zij eerst controleren of de borstkas wel volledig omhoog komt. 

Zodra er niet meer wordt geleund is de gemeten afgelegde afstand 5,5 cm en gaat de groene LED knipperen. 

JA. Het tempo van het knipperende rode of groene LED-lampje geeft een juist tempo aan van hartmassages (110/min). 

Dit tempo van knipperen blijft continu hetzelfde en de hulpverlener kan dit tempo volgen om het aantal juiste hartmassages te geven per minuut.  

Zodra zowel diepte als tempo juist zijn, gaat de groene LED continu branden om aan te geven dat de hartmassage goed wordt uitgevoerd.

De batterij gaat minimaal 6 jaar mee in stand-by modus of 100 actieve gebruiksuren.

De batterij van de SimCPR® Pro is niet verwisselbaar, de batterij van de SimCPR® Pro Trainer wel.

De batterijcapaciteit kun je snel en eenvoudig controleren door het apparaat in te schakelen en dan weer uit te schakelen.

Na het uitschakelen (minimaal 3 seconden de AAN/UIT-knop indrukken) gaat de groene of rode LED kort oplichten. Wanneer de groene LED kort oplicht dan is er nog voldoende batterijspanning. Als de rode LED kort oplicht dan dient de SimCPR® Pro te worden vervangen voor een nieuwe.

Bij de SimCPR® Trainer kun en mag je zelf de batterij vervangen (zie handleiding).

De status van de batterij kan ook gecontroleerd worden via de SimCPR® app (zie bijlage 2). 

De levensduur van de 3-Volt Lithium knoopcel batterij is 6 jaar in standby-modus of ongeveer 100 actieve gebruiksuren.

De SimCPR® Pro Trainer is eind 2021 verkrijgbaar en de SimCPR® Pro zal naar verwachting Q1 2022 beschikbaar komen in Europa.

Raadpleeg onze Verkoop-pagina voor ons dealernetwerk.